0

Καλάθι

Γιατί Φυσικό Αέριο;

– Συνεχής παροχή καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια που σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται για τη διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων

– Μειωμένες, σε σχέση με άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου

– Μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης

– Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία

– Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου

– Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων

Γιατί Almatherm;

– Τεράστια εμπειρία στη διαχείριση έργων φυσικού αερίου και θέρμανσης

– Συνεργείο αποκλειστικά με πιστοποιημένους εγκαταστάτες της εταιρίας μας

– Πολύπλευρη και ευέλικτη υποστήριξη σε όλους τους τομείς, απο την αρχή του έργου μέχρι την παράδοσή του (απο τη μελέτη μέχρι τον τελικό ποιοτικό έλεγχο)

– Καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές

– Ανθρωποκεντρική και προσωποποιημένη πληροφόρηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του έργου

– Συνέπεια και ασφάλεια σε όλα τα στάδια

X